Akordy kytary.czAkordy kytary.cz
Skladby
Zpěvníky
Registrace
Přihlásit
EN CZ
TRANS
CAPO 0
H Bb
CAPO 0
+10

Svaz českých bohémů

Wohnout

2x
F
Cm
Gm
Eb
B

F
Vracím se domů nad rá
Cm
nem, kvalitním vínem omá
Gm
men,
z přímek se stávaj zatáč
Eb
ky, točí se
B
svět, jsem na srač
F
ky.
Vedle mě zvrací princez
Cm
na, nastavím dlaň a požeh
Gm
nám,
pro všechny jasný posels
Eb
tví - tomu se
B
říká přátels
F
tví.
2x
F
Cm
Gm
Eb
B

F
Mám tisíc otá
Cm
zek na žádnou vzpomín
Gm
ku,
skládám si obráze
Eb
k k
B
ámen po kamín
F
ku.
Včerejší produk
B
ce šla do bezvědo
Gm
mí,
nastává deduk
Eb
ce, co
B
na to svědo
F
mí.
A už si vzpomín
Cm
ám, já byl jsem na sra
Gm
zu,
s kumpány který
Eb
mám, pat
B
říme do sva
F
zu,
vlastníme doménu, tak si nás rozklik
Gm
ni,
svaz českejch bohé
Eb
mů...
F
Vracím se domů nad rá
Cm
nem, kvalitním vínem omá
Gm
men,
z přímek se stávaj zatáč
Eb
ky, točí se
B
svět, jsem na srač
F
ky.
Vedle mě zvrací princez
Cm
na, nastavím dlaň a požeh
Gm
nám,
pro všechny jasný posels
Eb
tví - tomu se
B
říká přátels
F
tví.
2x
F
Cm
Gm
Eb
B

F
Stačí pár večír
Cm
ků, společně s bohé
Gm
my,
za kterými se
Eb
táhnou od
B
školy problé
F
my.
V partě je Bleko
Cm
ta, Jekota, Mekota,
dost často hovo
Eb
říme o
B
smyslu živo
F
ta.
Jako je třeba te
Cm
ď, mám tisíc otá
Gm
zek,
na žádnou vzpomín
Eb
ku, si
B
skládám obrá
F
zek.
Z těžkejch ran lížu
Cm
se, včera jsme slavi
Gm
li,
svatýho Vyšu
Eb
se.
F
Vracím se domů nad rá
Cm
nem, kvalitním vínem omá
Gm
men,
z přímek se stávaj zatáč
Eb
ky, točí se
B
svět, jsem na srač
F
ky.
Vedle mě zvrací princez
Cm
na, nastavím dlaň a požeh
Gm
nám,
pro všechny jasný posels
Eb
tví - tomu se
B
říká přátels
F
tví.
F
F
F
F

F
Svět zrychluje svý otáčk
Cm
y,
sousedka peče koláč
Gm
ky.
Hlášen stav nouze nejvyš
Eb
ší,
Hapkové
B
volaj Horá
F
čky.
Zástupy českejch bohé
Cm
mu,
vyráží ven do teré
Gm
šavlí z kvalitního
Eb
vína
bojovat
B
proti systé
F
mu.
F
Tak jsme se tu všichni sešli,
Cm
co myslíš, osobo?
Gm
Na to nelze říci než "
Eb
Co je ti
B
do toho?"
F
Tak jsme se tu všichni sešli,
Cm
co myslíš, osude?
Gm
Na to nelze říci než "
Eb
Jinak to
B
nebude."
(3x)

Nahlásit chybu
Nahlásit zneužití
Přidal Hlady

Nahlásit chybu v textu nebo akordech
chord